Üyelerimizin Projeleri

  • Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması: Bir Model Önerisi (KOKAP) projesi, Karadeniz Teknik Üniversitesinin Yönetiminde gerçekleşen ilk TÜBİTAK-KAMAG 1007 projesidir. Proje Yürücüsü Kurumlar; Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ, Trabzon) ve Selçuk Üniversitesi’dir (SÜ, Konya).  Proje linki: http://www.ktu.edu.tr/kokap