7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu

10-11-12 EYLÜL 2020, MERSİN

TÜRKİYE KENTLERİ VE BÖLGELERİ 2020

KAVRAM, KURAM, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI, MEVCUT POLİTİKALAR VE KURUMSAL YAPIYI GÖZDEN GEÇİRME ZAMANI

1980 yılından bu yana özellikle 2000 sonrasında Türkiye’deki kentler önemli değişim ve dönüşüm yaşarken, kentsel ve     bölgesel gelişmeye yönelik politikalar ve kurumlaşma özellikle parçaçıl düzenlemelerle büyük ölçüde değişmiştir. Bu değişimler kent ve bölgenin kavramlaştırılmasını ve mevcut planlama yaklaşımlarının irdelenmesini gerektirmekte, kentlerde ve bölgelerde yapılması gereken düzenlemeleri içeren yeni bir yol haritası üzerinde düşünmeyi zorunlu kılmaktadır.Bu nedenlerle 2020 yılında Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı’nın 7. Sempozyumunun teması “Türkiye Kent ve Bölgeleri 2020” olarak belirlenmiş olup, günümüzde Türkiye kentleri ve bölgelerinde yaşanan değişimleri tanımlamak ve Türkiye kent ve bölgelerini geleceğe taşıyabilecek planlama, politika ve kurumsallaşmayı irdelemeyi amaçlamaktadır. Aşağıda bu çerçevede ele alınabilecek konu başlıkları bazı sorular ile birlikte sunulmaktadır. Ancak, sempozyum Türkiye kent ve bölgelerini ve bunlarla ilgili düzenlemeleri anlamaya ve tartışmaya yönelik bildirilere de açıktır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.