‘Places That Are Left Behind: Understanding the Landscape of Discontent in Turkey’ Workshop’u Youtube Kanalımızda Yayınlandı!

18 Aralık 2020 Cuma günü, Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi (BBTMK) ve Marmara Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (MABKAM) tarafından düzenlenen “Places that are left behind: Understanding the Landscape of Discontent in Turkey” çalıştayını youtube üzerinden izlemek için tıklayınız.

Ana konuşmacısı Andres Rodriguez-Pose olan çalıştaya yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılım göstermiştir. Çalıştayda A. Suut Doğruel, Fatma Doğruel, B. Can Karahasan, Enrique Lopez-Bazo, Alpay Filiztekin ve Oya Kent Türkiye üzerine olan çalışmalarını sunmuşlardır. Oturum Başkanlıklarını Ali Çarkoglu ve Sedef Akgüngör‘ün gerçekleştirdiği çalıştay gelişmekte olan ülkelerde bölgesel eşitsizliklerin ortaya çıkaracağı refah farklılıklarını ve tepkileri vurgulayarak tamamlanmıştır.

ONLINE WORKSHOP

“Places that are left behind: Understanding the Landscape of Discontent in Turkey” – 18.12.2020 via Zoom

Program

The workshop will be online via Zoom. In order to attend please fill the registration form provided below. You will receive the required information to access the online event one day before the workshop.

Registration form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetR82vtT_dLgdpXbxjc37Ni6-XkQaU_ffsMGfuzGmBiRcYdA/viewform?gxids=7757

19th International Conference of MEEA (Middle East Economic Association)

 9 and 10 October 2020 at Piri Reis University, Istanbul

19th International Conference of MEEA (Middle East Economic Association) will be co-organized and hosted by Piri Reis University, at Tuzla Campus on 9-10 October 2020.

MEEA Uluslararası Konferansı, 9-10 Ekim 2020’de Piri Reis Üniversitesi Tuzla Kampüsünde gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

11th summer conference of the German-speaking section (GfR) of the European Regional Science Association (ERSA)

2 and 3 July 2020 at the Thünen Institute in Braunschweig

The 11th summer conference of the German-speaking section (GfR) of the European Regional Science Association (ERSA) will take place between 2nd and 3rd of July 2020 at the Thünen Institute in Braunschweig. It is jointly organized by the Thünen Institute of Rural Studies and the Technische Universität Braunschweig. Conference topic is „Structural change in rural and urban economies“ and the conference language will be English.

Avrupa Bölge Bilimi Derneği’nin (ERSA) Almanca konuşan bölümünün (GfR) 11. yaz konferansı 2 – 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında Braunschweig’deki Thünen Enstitüsü’nde gerçekleştirilecektir. Konferans konusu “Kırsal ve kentsel ekonomilerde yapısal değişim” olarak belirlenmiştir.

Çağrı metni ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu

10-11-12 EYLÜL 2020, MERSİN

TÜRKİYE KENTLERİ VE BÖLGELERİ 2020

KAVRAM, KURAM, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI, MEVCUT POLİTİKALAR VE KURUMSAL YAPIYI GÖZDEN GEÇİRME ZAMANI

1980 yılından bu yana özellikle 2000 sonrasında Türkiye’deki kentler önemli değişim ve dönüşüm yaşarken, kentsel ve     bölgesel gelişmeye yönelik politikalar ve kurumlaşma özellikle parçaçıl düzenlemelerle büyük ölçüde değişmiştir. Bu değişimler kent ve bölgenin kavramlaştırılmasını ve mevcut planlama yaklaşımlarının irdelenmesini gerektirmekte, kentlerde ve bölgelerde yapılması gereken düzenlemeleri içeren yeni bir yol haritası üzerinde düşünmeyi zorunlu kılmaktadır.Bu nedenlerle 2020 yılında Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı’nın 7. Sempozyumunun teması “Türkiye Kent ve Bölgeleri 2020” olarak belirlenmiş olup, günümüzde Türkiye kentleri ve bölgelerinde yaşanan değişimleri tanımlamak ve Türkiye kent ve bölgelerini geleceğe taşıyabilecek planlama, politika ve kurumsallaşmayı irdelemeyi amaçlamaktadır. Aşağıda bu çerçevede ele alınabilecek konu başlıkları bazı sorular ile birlikte sunulmaktadır. Ancak, sempozyum Türkiye kent ve bölgelerini ve bunlarla ilgili düzenlemeleri anlamaya ve tartışmaya yönelik bildirilere de açıktır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

19. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi Kitabı Yayınlandı!

Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi Kitabı Nobel Yayınevi tarafından yayınlandı.

Kitap Hakkında

Bu kitap, farklı alanlarda çalışan araştırmacıların kentsel ve bölgesel gelişme ve mekân sorununu el aldıkları ortak bir çabayı yansıtmaktadır. Bu ortak çabanın, her bilim dalının kendi içinde kalma sorununu aşmaya küçük de olsa bir katkı sağlayabilmesi amaçlanmıştır.
Kitabın bölümleri, okumayı ilginç kılacak şekilde birbirini izleyen bir sıralama ile verildi ve okuyucunun odaklanarak okuyabilmesi için makaleler üç ayrı kısım altında gruplandırıldı. Birinci kısımda bölgesel kalkınma dinamiklerine ve bölgesel gelişmişlik farklılıkları ile ilgili konulara odaklanan bölümlere yer verildi. Kentsel sistemlerin değişim ve dönüşüm sorunları ikinci kısımda toplandı. Son kısımda yer alan bölümler ise sektörel gelişme ile çevresel ve mekânsal yansımalarını içeren konuları kapsadı. Kitabın; şehir ve bölge planlama, iktisat, sosyoloji, coğrafya, siyaset bilimi gibi farklı disiplinlerden araştırmacılar için değerli bir kaynak olacağı düşünülmektedir.

Satın almak için tıklayınız.