7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu

10-11-12 EYLÜL 2020, MERSİN

TÜRKİYE KENTLERİ VE BÖLGELERİ 2020

KAVRAM, KURAM, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI, MEVCUT POLİTİKALAR VE KURUMSAL YAPIYI GÖZDEN GEÇİRME ZAMANI

1980 yılından bu yana özellikle 2000 sonrasında Türkiye’deki kentler önemli değişim ve dönüşüm yaşarken, kentsel ve     bölgesel gelişmeye yönelik politikalar ve kurumlaşma özellikle parçaçıl düzenlemelerle büyük ölçüde değişmiştir. Bu değişimler kent ve bölgenin kavramlaştırılmasını ve mevcut planlama yaklaşımlarının irdelenmesini gerektirmekte, kentlerde ve bölgelerde yapılması gereken düzenlemeleri içeren yeni bir yol haritası üzerinde düşünmeyi zorunlu kılmaktadır.Bu nedenlerle 2020 yılında Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı’nın 7. Sempozyumunun teması “Türkiye Kent ve Bölgeleri 2020” olarak belirlenmiş olup, günümüzde Türkiye kentleri ve bölgelerinde yaşanan değişimleri tanımlamak ve Türkiye kent ve bölgelerini geleceğe taşıyabilecek planlama, politika ve kurumsallaşmayı irdelemeyi amaçlamaktadır. Aşağıda bu çerçevede ele alınabilecek konu başlıkları bazı sorular ile birlikte sunulmaktadır. Ancak, sempozyum Türkiye kent ve bölgelerini ve bunlarla ilgili düzenlemeleri anlamaya ve tartışmaya yönelik bildirilere de açıktır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

19. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi Kitabı Yayınlandı!

Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi Kitabı Nobel Yayınevi tarafından yayınlandı.

Kitap Hakkında

Bu kitap, farklı alanlarda çalışan araştırmacıların kentsel ve bölgesel gelişme ve mekân sorununu el aldıkları ortak bir çabayı yansıtmaktadır. Bu ortak çabanın, her bilim dalının kendi içinde kalma sorununu aşmaya küçük de olsa bir katkı sağlayabilmesi amaçlanmıştır.
Kitabın bölümleri, okumayı ilginç kılacak şekilde birbirini izleyen bir sıralama ile verildi ve okuyucunun odaklanarak okuyabilmesi için makaleler üç ayrı kısım altında gruplandırıldı. Birinci kısımda bölgesel kalkınma dinamiklerine ve bölgesel gelişmişlik farklılıkları ile ilgili konulara odaklanan bölümlere yer verildi. Kentsel sistemlerin değişim ve dönüşüm sorunları ikinci kısımda toplandı. Son kısımda yer alan bölümler ise sektörel gelişme ile çevresel ve mekânsal yansımalarını içeren konuları kapsadı. Kitabın; şehir ve bölge planlama, iktisat, sosyoloji, coğrafya, siyaset bilimi gibi farklı disiplinlerden araştırmacılar için değerli bir kaynak olacağı düşünülmektedir.

Satın almak için tıklayınız.

İTÜ – Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı Mezunlar Toplantısı

11 Aralık 2019  Çarşamba günü, Taşkışla 109 nolu salonda, 30.Yılda Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı Mezunlar Toplantısı  düzenlenecektir. 

Toplantı kapsamında, mesleğin çeşitli alanlarında çalışmakta olan mezunlarımızın yaşadıkları deneyimler  yanında, bölge planlama- politika alanında öne çıkan kurumlardan temsilcilerin katılımı ile uygulama alanında yaşanan deneyimlerin  tartışılacağı iki panel oturumu olacaktır.

Program için tıklayınız.

Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Tüzin Baycan’a Uluslararası Görev

İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Akademisyenlerimizden Prof. Dr. Tüzin Baycan’ın da aralarında olduğu bir grup bilim insanına ait proje desteğe değer görüldü. “The Geography of New Working Spaces and the Impact On the Periphery – comeINperiphery” adlı proje, Avrupa Birliği işbirliğiyle gerçekleşen COST (European Cooperation in Science & Technology) Eylem Programınca başarılı bulunan 40 projeden biri oldu.

Belçika’da yapılacak toplantıda ülkemizi temsil edecek

Projenin kabul edilmesinin ardından Prof. Dr. Tüzin Baycan, Türkiye’yi temsilen Management Committee (MC) Member olarak sürecin yönetimini yapmak üzere atandı. 1 Ekim 2019 tarihinde Belçika’nın Brüksel kentinde yapılacak olan Management Committee Toplantısı ile başlayacak ve 4 yıl sürecek olan proje kapsamında; ortak çalışma mekanlarının tipik özellikleri tanımlanacak, yer seçimi örüntüsü ve mekânsal dağılımları ortaya konulacak, uluslararası olarak karşılaştırmalı şekilde yürütülecek araştırma sonuçları üzerinden bir atlas oluşturulacak.

Prof. Dr. Tüzin Baycan

1983 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 1991 yılında İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata adım attı.

Tinçel Vakfı Bursu ile Sorbonne Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalıştı. Daha sonra VU University, George Mason University gibi okullarda görev yaptı. AB’nin ERC Advanced Grants ve JPI Urban Europe programlarında panel üyesi olarak hakemlik yaptı. 2011 yılında Academia Europea’ya seçildi. Turkish Regional Science Association (TRSA) / Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi (BBTMK) Başkanlığı görevini yürüttü. Regional Science Association International (RSAI) Council Üyesi olarak görev yaptı. European Regional Science Association (ERSA) Council Üyesi olarak Türkiye’yi temsil ediyor. İTÜ AB Merkezi Başkanı olarak çalıştı. Ayrıca YÖK’ün, “Üniversitelerimizin Bölgesel Gelişme Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Komisyonu” üyesi olarak görev yapıyor.

Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi
Fotoğraf:İTÜ Görsel İletişim Tasarımı Ofis

WORKSHOP On the Road to EU: Determinants of Regional Well-being and Inequalities in Turkey

27/09/2019
Istanbul / Marmara University / Faculty of Economics / Nihat Sayar Meeting Room

Supported by: UK RESEARCH AND INNOVATION GLOBAL CHALLENGES RESEARCH FUND

Partner Universities:

EDGE HILL UNIVERSITY
PİRİ REİS UNIVERSITY
MARMARA UNIVERSITY

Co-supporters:
MARMARA UNIVERSITY CENTER FOR REGIONAL DEVELOPMENT (MACRED)
TURKISH REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION (TRSA)

LOC: Pinar Deniz, B. Can Karahasan, Mehmet Pinar

contact: mabkam@marmara.edu.tr

Please click here for the workshop programme.

ÇALIŞTAY – Türkiye’de Bölgesel Eşitsizlikler: Yöntem, Veri ve Yeni Milli Gelir Serilerinin Bölgesel Boyutu

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi (BBTMK) desteği ile Marmara Üniversitesi Bölgesel Kalkınma ve Uygulama Araştırma Merkezi (MABKAM) tarafından 19 Nisan 2019 tarihinde “Türkiye’de Bölgesel Eşitsizlikler: Yöntem, Veri ve Yeni Milli Gelir Serilerinin Bölgesel Boyutu” temalı bir çalıştay düzenlenecektir. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde gerçekleşecek olan çalıştayın programını için tıklayınız. ⇒ https://mabkam.marmara.edu.tr/notice/turkiye-de-bolgesel-gelir-esitsizlikleri-calistayi/

19. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ

Değerli Bilim İnsanları,

Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi’nin (BBTMK), 19. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi bu yıl 2-4 Mayıs 2019 tarihlerinde Giresun Üniversitesi ev sahipliğinde Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Kongrenin temel amacı, bölge bilimi alanında çalışan farklı alanlardan bilim insanlarının yeni çalışmalarını ve bilgi birikimlerini paylaşmalarını sağlayacak bir ortam yaratmaktır. Kongrenin bir diğer amacı ise, bölge bilimi alanında çalışma yapan genç araştırmacıların bu ortama katılımını sağlamaktır. Kongreye katılmak isteyen araştırmacıların bildiri özetlerini 15 Mart 2019 tarihine kadar bbtmk2019@gmail.com adresine e-posta ile göndermeleri rica olunur. Kongre sonrasında bildiri tam metinlerinin hakem süre.inden geçtikten sonra ulusal bir yayınevinde kitap olarak yayınlanması planlanmakta ve görüşmeler devam etmektedir.

Bölge bilimi alanında çalışan değerli araştırmacıları, düzenleyeceğimiz kongrede görmekten ve Giresun Üniversitesinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımızı belirtir, saygılar sunarız.

Prof. Dr. Uğur KÖLEMEN

Kongre Başkanı

Giresun Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Tüzin BAYCAN

Kongre Başkanı

İstanbul Teknik Üniversitesi

Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi Başkanı

ÖNEMLİ TARİHLER

Son Özet Gönderme Tarihi: 15.03.2019

Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 25.03.2019

Kongre Tarihleri: 02-04.05.2019

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Web : http://bbtmk2019.org

E-posta : bbtmk2019@gmail.com